Tag Archives: บางละมุง

ตลาดจีนโบราณชากแง้ว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองพัทยา เป็นถนนคนเดินที่เปิดขายสินค้า อาหารการกินชื่อดังต่างๆ ของชุมชนนี้ มีของอร่อยให้เลือกชิมมากมายในราคาไม่แพง

 

วัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานจัดสร้างวัด