Tag Archives: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคำที่คนไทยได้ยินคุ้นหู แต่จะมีสักกี่คน ที่ทราบว่าเศรษฐกินพอเพียงนั้น หมายถึงอะไร และเกษตรกรที่ดำเนินรอยตามพระราชดำรินั้น ทำอย่างไร เราจะพาไปเที่ยวชม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี กันค่ะ