Tag Archives: น้ำพริกหนุ่ม

หลองข้าวลำ ร้านอาหารพื้นเมือง อาหารเหนือลำแต้ๆ เจ้า บรรยากาศสบายๆ ตั้งอยู่ที่ เสาหิน ซอย 7 วัดหัวหนอง เวียงกุมกาม สารภี