Technology

วิธีใช้ Lure Module ในเกมยอดฮิตอย่าง Pokémon GO (โปเกมอน โก) นั้นทำได้ง่ายๆ และสามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการโปรโมทร้านค้าของเราได้อีกด้วย