Travel

ท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คราวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2500 กรมศิลปากรจึงได้สนองพระราชปรารภจัดสร้าง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาขึ้น

 

England Shop Fronts สิ่งหนึ่งที่ชอบดู ตอนไปเที่ยวอังกฤษ คือ ชอบดูการตกแต่งหน้าร้านของร้านต่างๆ เลยเอามาแบ่งปันใน post นี้ เผื่อมีใครสนใจค่ะ

 

ตลาดจีนโบราณชากแง้ว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองพัทยา เป็นถนนคนเดินที่เปิดขายสินค้า อาหารการกินชื่อดังต่างๆ ของชุมชนนี้ มีของอร่อยให้เลือกชิมมากมายในราคาไม่แพง

 

เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เกาะเกร็ดเกิดจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ. 2265 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ

 

ปฐมอโศก หรือ ชุมชนบุญนิยมปฐมอโศก คือ พุทธสถานปฐมอโศก และหมู่บ้านปฐมอโศกรวมกัน เพราะก่อนที่จะเกิดหมู่บ้าน พุทธสถานเกิดก่อน ตั้งอยู่ที่นครปฐม

 

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในสุพรรณบุรี มีร้านก๋วยเตี๋ยวโกวเจ็ง และร้านกาแฟเฮียใช้ ที่ต้องไปลิ้มลอง

 

บ้านสุขาวดี เปิดกว้างขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ผู้มีโอกาสได้มาสัมผัสเป็นเจ้าของร่วมกันและได้ค้นพบถึงสัจธรรมในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ควรสักการะ

 

แก่งส้มแมว แก่งน้ำกลางป่าในสวนผึ้ง ห่างจากตัวอำเภอสวนผึ้ง 25 กม. แก่งส้มแมว ตั้งอยู่ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อยู่บริเวณบ้านห้วยม่วง บนเทือกเขาตะนาวศรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นแหล่ง รวมพรรณไม้ป่านานาชนิด และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ภายในสวนป่ามีสวนหย่อม ศูนย์จำหน่ายเครื่องเซรามิคจากคนในบริเวณหมู่บ้าน มีเนื้อที่ ประมาณ 3,๐๐๐ ไร่

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล หรือส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้า อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงละครแห่งชาติ ตรงข้ามสนามหลวง

 

ตลาดน้ำขวัญเรียม เปิดทำการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น. ตักบาตรพระทางเรือเวลา 7.30 น. ถึง 8.00 น.

 

อุทยานราชภักดิ์ เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตหลายพระองค์