Tag Archives: สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

พบกับหนังสือดีๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที 29 มี.ค. ถึง 9 เม.ย. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์