Tag Archives: China Kitchen

China Kitchen – Shangri-La Hotel ห้องอาหารจีนของโรงแรมแชงกรีล่า ในรูปแบบอาหารจีนจากมณฑลเสฉวนแท้ๆ ที่มีรสชาติเข้มข้น เผ็ดร้อน และพริกไทยจากเสฉวน