Tag Archives: ปลาทู

เป็นที่ทราบกันดีว่าระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี ปลาทูในอ่าวแม่กลอง จะเริ่มมีขนาดโตเต็มที่ และสมบูรณ์ จนเรียกกันว่า “ปลาทูสาว” สมกับคำที่ว่าทำไมปลาทูอร่อยต้องปลาทูแม่กลอง

 

เทศกาลกินปลาทู ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี ปลาทูในอ่าวแม่กลอง จะเริ่มมีขนาดโตเต็มที่ จนเรียกกันว่า “ปลาทูสาว” เป็นที่มาของชื่องานครั้งนี้ “ราชินีความอร่อย”