Tag Archives: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Bookmoby Readers’ Cafe (บุ๊คโมบี้ รีดเดอร์ส คาเฟ่) เป็นร้านหนังสือสำหรับผู้หลงใหลและสนใจในแวดวงหนังสือ และวรรณกรรม โดยเฉพาะงานประพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจัง วรรณกรรมไทยสร้างสรรค์ บทกวี วรรณกรรมแปลร่วมสมัย วรรณกรรมคลาสสิก