วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา

วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร แบบมหานิกาย มีจุดเด่นสำคัญ คือ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา (wikipedia)

พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง

พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง

พระพุทธไตรรัตนนายก เดิมชื่อ “พระพุทธเจ้าพนัญเชิง”(พระเจ้าพะแนงเชิง) แต่ในรัชกาลที่ 4 เมื่อมีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปองค์นี้ได้พระราชทานนามใหม่ว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก” (ชาวบ้านนิยมเรียกหลวงพ่อโต ชาวจีนนิยมเรียกว่าซำปอกง ผู้คุ้มครองการเดินทางทางทะเล) เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบอู่ทองปางมารวิชัยลงรักปิดทอง มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตรและสูง 19.13 เมตร ฝีมือปั้นงดงามมาก (thai.tourismthailand.org)

ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชิง

ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชิง

พระพุทธรูปองค์นี้ มีเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่ง ซึ่งควรนำมากล่าวไว้ในนี้ด้วย คือ ตามคำให้การชาวกรุงเก่าเล่าว่า เมื่อใกล้จะเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าข้าศึกนั้น พระพุทธปฏิมากรองค์ใหญ่ในพระวิหารหลวง วัดพนัญเชิง มีน้ำพระเนตรไหลออกทั้งสองข้างจรดพระนาภี เหตุนี้ประชาชนจึงมีความเคารพนับถือมาก ถึงหน้าเทศกาลได้ไปประชุมกันนมัสการเป็นประจำทุกๆ ปี (thailandtemples.org)

ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชิง

ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชิง

เนื่องจากวันที่เราไป เป็นวันธรรมดา คนจึงไม่เยอะมากเท่าไร ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

ปูชนียวัตถุ

พระพุทธรูป

วิจิตรตระการตา

วิจิตรตระการตา

พระพุทธรูปต่างๆ

พระพุทธรูปต่างๆ

เราชอบพระพุทธรูปต่างๆ ภายในวัดพนัญเชิงจัง สวยงามมากๆ

ช้างเสี่ยงทาย

ช้างเสี่ยงทาย

ผู้หญิงให้ใช้นิ้วนางในการยก ส่วนผู้ชายใช้นิ้วก้อย ต้องตั้งจิตอธิษฐานดีๆ มีสมาธิ แล้วก็ยก

ไว้มีโอกาสเราจะกลับมาอีกแน่นอน

วัดพนัญเชิงวรวิหาร ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก (Snapped by Spitch)

The photographs may not be copied, reproduced, redistributed, manipulated, projected, used or altered in any way without the prior express written permission of Juth.Net

Comments

comments

1 comment

  1. Pingback: ทุ่งทานตะวัน บานแล้ว ที่บ้านหนองข่อย ลพบุรี - Juth.Net

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.