นิทรรศการ “บารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

นิทรรศการ บารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ที่ชั้น G อาคารมาลีนนท์

นิทรรศการ “บารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

นิทรรศการ “บารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

เรา ตูน และน้องอ้อม เดินทางมาถึงอาคารมาลีนนท์ เวลาประมาณ 10.00 น. เรามาดูนิทรรศการ “บารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา” จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ตลอดจนถึงพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทั้งยังมีพระบรมฉายาลักษณ์การทรงงาน พระราชกรณียกิจต่าง ๆ และพระบรมฉายาลักษณ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านต่าง ๆ ในฐานะ “อัครศิลปินแห่งชาวสยาม”

นิทรรศการ “บารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

นิทรรศการ “บารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

นิทรรศการ “บารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

นิทรรศการ “บารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

นิทรรศการ “บารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

นิทรรศการ “บารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

นิทรรศการ “บารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

นิทรรศการ “บารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

ภายในงานแสดง พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ร่วมด้วยภาพการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ของศิลปิน ดารา และผู้ประกาศ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ดาราช่อง 3

ดาราช่อง 3

ชื่อผลงาน ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน อาจารย์วัชระ ประยูรคำ

ชื่อผลงาน ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน อาจารย์วัชระ ประยูรคำ

ชื่อผลงาน ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน อาจารย์วัชระ ประยูรคำ

ชื่อผลงาน ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน อาจารย์วัชระ ประยูรคำ

ชื่อผลงาน ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน อาจารย์วัชระ ประยูรคำ

ชื่อผลงาน ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน อาจารย์วัชระ ประยูรคำ

ชื่อผลงาน ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน อาจารย์วัชระ ประยูรคำ

นิทรรศการ "พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา"

นิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

นิทรรศการ "พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา"

นิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

นิทรรศการ "พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา"

นิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

นิทรรศการ "พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา"

นิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

นิทรรศการ "พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา"

นิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

นิทรรศการ "พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา"

นิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

ภายในนิทรรศการยังมีมุม Mapping Studio “ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9” ในผู้เข้าชมได้ถ่ายภาพที่ระลึก

Mapping Studio

Mapping Studio

เราได้รับพระบรมฉายาลักษณ์กลับบ้านกันมาด้วย ขอบคุณทางทีมงานค่ะ

ภาพรวม

อ้อม ตูน เจ

อ้อม ตูน เจ

อ้อม ตูน เจ

ใครที่สนใจ มาชมได้นะคะ ที่ชั้น G อาคารมาลีนนท์ 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (พระราม 4) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.

The photographs may not be copied, reproduced, redistributed, manipulated, projected, used or altered in any way without the prior express written permission of Juth.Net

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.