About Juth

จู๊ธ ดอท เน็ต เป็นบล็อกของ เจ วัฒนพานิช นักออกแบบ UX/UI อดีตนักออกแบบ Visual ของ Reuters ประเทศไทย ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งอาร์ต ไดเรคเตอร์ นอกจากนี้ยังทำงานเกี่ยวกับดิจิตอล มาร์เกตติ้ง รวมทั้งเป็นติวเตอร์สอน IGCSE – ICT ในวันอาทิตย์ และเป็นวิทยากรพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท

Juth

Juth

บล็อกนี้สร้างขึ้นในปี 2002 ในยุคที่เรียกกันว่า Online Diary ต่อมาในปี 2007 Juth.Net ได้รับเชิญไปร่วมงาน Nokia Go Play ที่สิงค์โปร์ เป็นงานเปิดตัว Nokia Ovi ในฐานะบล็อกเกอร์จากประเทศไทย

Juth is my internet nickname. It is shorten from my first name, Juthamas. Juth is pronounced like “Jooth”. A guy named Alejandro Chataing from Venezuela first called me this nickname and I thought it sounds nice.

I’m a 38-year-old head of UX/UI designer and a digital marketing specialist. I also have my own design studio. I specialize in designing and coding websites, blogging, apps, and social media. A former Visual Designer at Reuters (Thailand).

Juth

I created juth.net in 2002. It’s been a decade! That time it was called an online diary. I used Static HTML then Blogger.Com and finally changed to WordPress in 2006. Thank you P’Keng for all the advice. I have stopped writing blog since year 2012 and now I am back. I took December 25, 2014 as a good day to start blogging again.

Juth on Dailynews

Juth on Daily News date September 11, 2007

If you bought Daily News date September 11, 2007 and happened to read the Techonology section, you might have read about me! I was interviewed about writing this blog and being a homosexual (tomboy).

I had a good opportunity to give some special lectures. Thank you Dr. Mayuree for giving me these chances.

Being a Special Lecturer

 • “Developing Digital Contents” / School of Science and Technology, University of the Thai Chamber of Commerce / February 9, 2015
 • “Multimedia Storytelling” / Graduate School, Ramkhamhaeng University / February 13, 2015
 • “Social Commerce”/ Seminar / Celebrating 30 years of School of Science and Technology, University of the Thai Chamber of Commerce / May 26, 2015
 • “Social Media Marketing, Adwords & SEO Secrets” / Master’s Degree Students, University of the Thai Chamber of Commerce / July 26, 2015
 • “Social Media Marketing, Adwords & SEO Secrets” / Master’s Degree Students, Ramkhamhaeng University / August 6, 2015
 • “Social Media Marketing, Adwords & SEO Secrets” / Master’s Degree Students, University of the Thai Chamber of Commerce / September 19, 2015
 • “Basic Responsive Web Design (Design & Coding)”, School of Science and Technology, University of the Thai Chamber of Commerce / February 15-16, 2016
 • “User Experience Design”, School of Science and Technology, University of the Thai Chamber of Commerce / September 29, 2016
 • “User Experience Design”, School of Science and Technology, University of the Thai Chamber of Commerce / November 3, 2016
 • “Refine Your UX/UI with an Expert”, DEPA / May 30, 2017
 • UX/UI Design, AIS The StartUp Playground Program” at AIS D.C. (Emporium) / August 9, 2017

Being a Panel of judges

 • A panel of judges for the School’s annual event, “Web and Mobile Application Competition” – School of Science and Technology, University of the thai Chamber of Commerce / December 8, 2015
 • A panel of judges for “Digital Startup” by SIPA in Chiang Mai / November 27, 2016 (…read more)
 • A panel of judges for the School’s annual event, “Web and Mobile Application Competition” – School of Science and Technology, University of the thai Chamber of Commerce / December 26, 2016
 • A panel of judges for “Digital Startup” by SIPA in Bangkok, Novotel Sukhumvit 20 / January 24-25, 2017 (…read more)
 • A panel of judges for “Digital Startup” by SIPA in Hat Yai / February 2, 2017
 • A panel of judges for “Digital Startup” by SIPA in Chiang Mai / February 5-6, 2017
 • A panel of judges for “Digital Startup” by SIPA in Khon Kaen / February 10, 2017
 • A panel of judges for “Digital Startup” by SIPA in Bangkok, Novotel Sukhumvit 20 / February 15, 2017
Juth

คณะกรรมการ

เตรียมงานกับพิธีกร

Refine your UX/UI with an Expert

คัดเลือกผลงานรอบที่ 3 (รอบคัดเลือก 100 ทีม) โครงการ Digital Startup ที่หาดใหญ่

คัดเลือกผลงานรอบที่ 3 (รอบคัดเลือก 100 ทีม) โครงการ Digital Startup จัดขึ้นในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2560

คัดเลือกผลงานรอบที่ 3 (รอบคัดเลือก 100 ทีม) โครงการ Digital Startup จัดขึ้นในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2560

คัดเลือกผลงานรอบที่ 3 (รอบคัดเลือก 100 ทีม) โครงการ Digital Startup จัดขึ้นในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2560

คัดเลือกผลงานรอบที่ 3 (รอบคัดเลือก 100 ทีม) โครงการ Digital Startup จัดขึ้นในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการ Digital Startup จัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

คัดเลือกผลงานรอบที่ 3 (รอบคัดเลือก 100 ทีม) โครงการ Digital Startup จัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกผลงานโครงการ Digital Startup รอบที่ 2

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกผลงานโครงการ Digital Startup รอบที่ 2

ประชุมคณะกรรมการ

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกผลงานโครงการ Digital Startup รอบที่ 2

ให้คำแนะนำโครงงานนักศึกษา

อ่านรายละเอียดโครงงาน

Gave a special lecture on “Social Media Marketing & SEO Secrets”

Gave a special lecture on “Social Media Marketing & SEO Secrets” for master’s degree students, University of the Thai Chamber of Commerce

What does an UX designer actually do?

What does an UX designer actually do?

อธิบาย Personas มา (UX Design Class)

อธิบาย Personas มา (UX Design Class)

Basic Responsive Web Design - Day 1

Basic Responsive Web Design – Day 1

Basic Responsive Web Design - Day 2

Basic Responsive Web Design – Day 2

Guest Speaker

Guest Speaker

Celebrating 30 years of School of Science and Technology, UTCC

Celebrating 30 years of School of Science and Technology, UTCC

Gave a special lecture on "Social Media Marketing & SEO Secrets" for master's degree students, Ramkhamhaeng University

Gave a special lecture on “Social Media Marketing & SEO Secrets” for master’s degree students, Ramkhamhaeng University

At first glance, people think I am quiet type of person. Actually I am cheerful, but conditionally. I will show my joyful character only in good mood. On the other hand, when I am moody, no one would dare to be around. Because of my emotion fluctuation and frank character, some find me hard to be around. I am passive, sentimental, and emotional. I sometimes lack self-confidence, but I am rational.

Gave a special lecture on “Social Media Marketing & SEO Secrets” for master's degree students, University of the Thai Chamber of Commerce

Gave a special lecture on “Social Media Marketing & SEO Secrets” for master’s degree students, University of the Thai Chamber of Commerce

I am prone to moodiness. In fact, my emotion tend to influence everything I do. I don’t mind waving my freak flag every once and a while. And If I am lucky, you may find my weird ways charming!

I am a passionate and caring person. I am good at sharing my ideals. I am the most compassionate of all types and connect with others easily. My heart tends to rule me. I can’t make decisions without considering feelings. I seek out other empathetic people to befriend. Truth and authenticity matters in my friendships.

In love, I give everything I have to relationship. Call me old fashioned, but I actually take this relationship seriously. At work, I crave personal expression and meaning in my career. With others, I communicate well. I can spend all night talking with someone. As far as my looks go, I’ve likely taken the time to develop my own personal style.

Get connected with Juth.net
Email: juthdotnet@hotmail.com
Instagram: @juthjay
Twitter: @juthnet
Facebook Page: Juth.Net Facebook
Online Shop: Juth Shop
Facebook Page: Juth Sketchbook
Behance: behance.net/juth

ความสำคัญของการนำเสนองาน

หลังจากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน Digital Startup จัดโดย SIPA และ โครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สิ่งหนึ่งที่บางกลุ่มอาจละเลยไปอย่างน่าเสียดาย คือ การนำเสนอผลงาน