About Juth

จู๊ธ ดอท เน็ต เป็นบล็อกของ เจ วัฒนพานิช นักออกแบบ UX/UI ของบริษัทฟินเทคสัญชาติอังกฤษ เคยทำงานเป็นนักออกแบบ Visual ของ Reuters ประเทศไทย และเป็นอาร์ต ไดเรคเตอร์ ของบริษัทมีเดียจากอเมริกา นอกจากนี้ยังทำงานเกี่ยวกับดิจิตอล มาร์เกตติ้ง รวมทั้งเป็นติวเตอร์สอน IGCSE – ICT ในวันอาทิตย์ และเป็นวิทยากรพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท

Juth

Juth

จู๊ธเริ่มเขียนบล็อกนี้ในปี 2002 ในยุคที่เรียกกันว่า Online Diary ต่อมาในปี 2007 Juth.Net ได้รับเชิญไปร่วมงาน Nokia Go Play ที่สิงค์โปร์ เป็นงานเปิดตัว Nokia Ovi ในฐานะบล็อกเกอร์จากประเทศไทย นอกจากนี้ จู๊ธยังได้ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 11 กันยายน 2007 ในคอลัมน์เกี่ยวกับเทคโนโลยี ในหัวข้อการเขียนบล็อก

Juth on Dailynews

Juth on Daily News date September 11, 2007

If you bought Daily News date September 11, 2007 and happened to read the Technology section, you might have read about me! I was interviewed about writing this blog and being a homosexual (tomboy).

Juth is shorten from my first name, Juthamas. Juth pronounces as “Jooth”. A guy named Alejandro Chataing an architecture from Venezuela first called me with this nickname and I thought it sounds good.

I am a Head of UX/UI design team at Scale360, a FinTech and Marketplace Company from the UK. I used to work as an art director at Coconuts media. I was also the first Thai who works as a visual designer at Reuters, Thailand, I was responsible for designing apps for various UK Banks. Additionally, I was a panel of DEPA (formerly known as SIPA) as well as an instructor of RISE on UX/UI related topics. If you know “Shutter” a Thai famous horror movie, I was the one who designed its online interactive experience. Recently, I am continue enhancing her UX/UI knowledge and sharing to the societies by being an inviting lecturer and speaker for master degree and bachelor degree students from various universities. I am also a Co-founder of A Cuppa Academy, which is an academic camp for sharing knowledge and experience on CX, UX/UI as well as digital marketing. My expertise in User Experience (UX) and User Interface (UI) as well as digital marketing will definitely help create a memorable experience and awareness of your customers.

Juth

I have created juth.net in 2002. It’s been almost two decade now! That time it was an online diary. I used Static HTML then Blogger.Com and finally changed to WordPress in 2006. Thank you P’Keng for all the advice. Since then I have updated my blog from time to time as often as I can. It was fun to tell my fans where I have been, what I love to eat.

I also have great opportunities to give some special lectures on digital marketing, UX/UI design, content strategy, etc. Special thanks to Dr. Mayuree Dr. Waraluck, and Dr. Knot as well as the others who I can not mentioned all for giving me these chances.

Being a Special Lecturer

 • “Developing Digital Contents” / School of Science and Technology, University of the Thai Chamber of Commerce / February 9, 2015
 • “Multimedia Storytelling” / Graduate School, Ramkhamhaeng University / February 13, 2015
 • “Social Commerce”/ Seminar / Celebrating 30 years of School of Science and Technology, University of the Thai Chamber of Commerce / May 26, 2015
 • “Social Media Marketing, Adwords & SEO Secrets” / Master’s Degree Students, University of the Thai Chamber of Commerce / July 26, 2015
 • “Social Media Marketing, Adwords & SEO Secrets” / Master’s Degree Students, Ramkhamhaeng University / August 6, 2015
 • “Social Media Marketing, Adwords & SEO Secrets” / Master’s Degree Students, University of the Thai Chamber of Commerce / September 19, 2015
 • “Basic Responsive Web Design (Design & Coding)”, School of Science and Technology, University of the Thai Chamber of Commerce / February 15-16, 2016
 • “User Experience Design”, School of Science and Technology, University of the Thai Chamber of Commerce / September 29, 2016
 • “User Experience Design”, School of Science and Technology, University of the Thai Chamber of Commerce / November 3, 2016
 • “Refine Your UX/UI with an Expert”, DEPA / May 30, 2017
 • “UX/UI Design, AIS The StartUp Playground Program” at AIS D.C. (Emporium) / August 9, 2017
 • “User Experience Design”, School of Science and Technology, University of the Thai Chamber of Commerce / September 12, 2017
 • “UX Design Lecture & Workshop” at Scale360 / September 30, 2017
 • “Discover the Power of UX/UI”, mentoring session for Krungsri RISE / October 6, 2017
 • “UX/UI Design”, the accelerate workshop day for ‘Digital Transformation Program’ which is held by The Electronic Government Agency (EGA) / November 16, 2017
 • UX Design and Digital Marketing Strategy, Graduate School of Commerce (MBA Students), Burapha University / April 1, 2018
 • Social Media Marketing, Cookbook, University of the Thai Chamber of Commerce / May 22, 2018

Being a panel

 • A panel for the School’s annual event, “Web and Mobile Application Competition” – School of Science and Technology, University of the thai Chamber of Commerce / December 8, 2015
 • A panel for “Digital Startup” by SIPA in Chiang Mai / November 27, 2016 (…read more)
 • A panel for the School’s annual event, “Web and Mobile Application Competition” – School of Science and Technology, University of the thai Chamber of Commerce / December 26, 2016
 • A panel for “Digital Startup” by SIPA in Bangkok, Novotel Sukhumvit 20 / January 24-25, 2017 (…read more)
 • A panel for “Digital Startup” by SIPA in Hat Yai / February 2, 2017
 • A panel for “Digital Startup” by SIPA in Chiang Mai / February 5-6, 2017
 • A panel for “Digital Startup” by SIPA in Khon Kaen / February 10, 2017
 • A panel for “Digital Startup” by SIPA in Bangkok, Novotel Sukhumvit 20 / February 15, 2017
 • A panel for the project contest at The OTOP Development to the Digital Society Development Projects with Bureau of Supporting Industries Development Department, Ministry of Industry / Siam Paragon, June 25, 2018
Juth

คณะกรรมการ

เตรียมงานกับพิธีกร

“UX/UI Design, AIS The StartUp Playground Program” at AIS D.C.

“UX/UI Design, AIS The StartUp Playground Program” at AIS D.C.

“UX/UI Design”, the accelerate workshop day for ‘Digital Transformation Program’ which is held by EGA

“Discover the Power of UX/UI”, mentoring session for Krungsri RISE

“Discover the Power of UX/UI”, mentoring session for Krungsri RISE

"UX Design Lecture & Workshop" at Scale360

“UX Design Lecture & Workshop” at Scale360

คัดเลือกผลงานรอบที่ 3 (รอบคัดเลือก 100 ทีม) โครงการ Digital Startup ที่หาดใหญ่

คัดเลือกผลงานรอบที่ 3 (รอบคัดเลือก 100 ทีม) โครงการ Digital Startup จัดขึ้นในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2560

คัดเลือกผลงานรอบที่ 3 (รอบคัดเลือก 100 ทีม) โครงการ Digital Startup จัดขึ้นในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2560

คัดเลือกผลงานรอบที่ 3 (รอบคัดเลือก 100 ทีม) โครงการ Digital Startup จัดขึ้นในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2560

คัดเลือกผลงานรอบที่ 3 (รอบคัดเลือก 100 ทีม) โครงการ Digital Startup จัดขึ้นในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการ Digital Startup จัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

คัดเลือกผลงานรอบที่ 3 (รอบคัดเลือก 100 ทีม) โครงการ Digital Startup จัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกผลงานโครงการ Digital Startup รอบที่ 2

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกผลงานโครงการ Digital Startup รอบที่ 2

ประชุมคณะกรรมการ

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกผลงานโครงการ Digital Startup รอบที่ 2

ให้คำแนะนำโครงงานนักศึกษา

อ่านรายละเอียดโครงงาน

Gave a special lecture on “Social Media Marketing & SEO Secrets”

Gave a special lecture on “Social Media Marketing & SEO Secrets” for master’s degree students, University of the Thai Chamber of Commerce

What does an UX designer actually do?

What does an UX designer actually do?

อธิบาย Personas มา (UX Design Class)

อธิบาย Personas มา (UX Design Class)

Basic Responsive Web Design - Day 1

Basic Responsive Web Design – Day 1

Basic Responsive Web Design - Day 2

Basic Responsive Web Design – Day 2

Guest Speaker

Guest Speaker

Celebrating 30 years of School of Science and Technology, UTCC

Celebrating 30 years of School of Science and Technology, UTCC

Gave a special lecture on "Social Media Marketing & SEO Secrets" for master's degree students, Ramkhamhaeng University

Gave a special lecture on “Social Media Marketing & SEO Secrets” for master’s degree students, Ramkhamhaeng University

At the first glance, many people think I am a quiet person, but actually I am a cheerful, but conditionally. I will show my joyful character only when I am in a good mood. I am a passive, sentimental, and emotional fluctuation. I sometimes lack self-confidence, but I am frank and rational.

Gave a special lecture on “Social Media Marketing & SEO Secrets” for master's degree students, University of the Thai Chamber of Commerce

Gave a special lecture on “Social Media Marketing & SEO Secrets” for master’s degree students, University of the Thai Chamber of Commerce

I am prone to moodiness. In fact, my emotion tend to influence everything I do. I don’t mind waving my freak flag every once and a while. And If you are lucky, you may find my weird ways charming!

I am a passionate and caring person. I am good at sharing my ideas. I am the most compassionate of all types and connect with some others easily. My heart tends to rule me. I can’t make decisions without considered my feelings. I seek out other empathetic people to befriend with. Truth and authenticity is the matters in my friendships.

In love, I give everything I have to relationship. Call me old fashioned, but I actually take relationship seriously. At work, I crave personal expression and meaning in my career. I communicate well with others. I can spend all night talking with someone. As far as my looks go, I’ve likely taken the time to develop my own personal style.

Get connected with Juth.net
Email: juthdotnet@hotmail.com
Instagram: @juthjay
Twitter: @juthnet
Facebook Page: Juth.Net Facebook
Online Shop: Juth Shop
Facebook Page: Juth Sketchbook
Behance: behance.net/juth

ความสำคัญของการนำเสนองาน

หลังจากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน Digital Startup จัดโดย SIPA และ โครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สิ่งหนึ่งที่บางกลุ่มอาจละเลยไปอย่างน่าเสียดาย คือ การนำเสนอผลงาน