Tag Archives: แก่งส้มแมว

แก่งส้มแมว แก่งน้ำกลางป่าในสวนผึ้ง ห่างจากตัวอำเภอสวนผึ้ง 25 กม. แก่งส้มแมว ตั้งอยู่ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อยู่บริเวณบ้านห้วยม่วง บนเทือกเขาตะนาวศรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นแหล่ง รวมพรรณไม้ป่านานาชนิด และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ภายในสวนป่ามีสวนหย่อม ศูนย์จำหน่ายเครื่องเซรามิคจากคนในบริเวณหมู่บ้าน มีเนื้อที่ ประมาณ 3,๐๐๐ ไร่