แก่งส้มแมว ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

แก่งส้มแมว แก่งน้ำกลางป่าในสวนผึ้ง ห่างจากตัวอำเภอสวนผึ้ง 25 กม. แก่งส้มแมว ตั้งอยู่ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อยู่บริเวณบ้านห้วยม่วง บนเทือกเขาตะนาวศรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นแหล่ง รวมพรรณไม้ป่านานาชนิด และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ภายในสวนป่ามีสวนหย่อม ศูนย์จำหน่ายเครื่องเซรามิคจากคนในบริเวณหมู่บ้าน มีเนื้อที่ ประมาณ 3,๐๐๐ ไร่

แก่งส้มแมว

สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิด อันมีค่าทางเศษฐกิจ และเป็นแหล่งศึกษาทาง ธรรมชาติที่ดีเยี่ยม ทั้งยังมีลำน้ำภาชีไหลผ่านกระทบแก่งหินขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในนาม “แก่งส้มแมว”

นกยูงเยอะแยะ บริเวณทางเข้า

ศูนย์จำหน่ายเครื่องเซรามิคจากคนในบริเวณหมู่บ้าน

แก่งส้มแมวเป็นจุดหมายของการเล่นน้ำ เป็นที่นิยมแห่งหนึ่งของสวนผึ้ง เพราะระดับน้ำไม่ลึกเด็กๆ สามารเล่นได้ มีโขดหินกลางลำน้ำสำหรับนั่งเล่น

ทางเดิน

แก่งส้มแมว (ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์)
เข้าชมฟรี ต้องการกางเต้นท์นอนติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้านอาหาร เครื่องดื่ม เช่าห่วงยาง จะมีเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.