ไหว้องค์เทพศักดิ์สิทธิ์รอบๆ ราชประสงค์

คงไม่มีใครไม่รู้จักองค์เทพ อย่างพระพรหมเอราวัณ, พระตรีมูรติ, พระพิฆเนศ ใช่ไหมคะ วันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล เราจะพามา ไหว้องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ราชประสงค์ กันค่ะ

สำหรับแยกราชประสงค์แล้วการเดินทางโดยรถยนต์นั้น ให้หลีกเลี่ยงในช่วงเช้า และช่วงเย็น เพราะรถติดมาก แต่ถ้ามารถไฟฟ้า BTS จะสะดวกมากที่สุด ให้มาเริ่มต้นที่สถานีชิดลม ทางออกที่ 6 (ด้านอาคารมณียา)

แยกราชประสงค์

ถนนด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์

องค์แรกที่เราจะมาสักการะคือ ท้าวอัมรินทราธิราช ค่ะ

ท้าวอัมรินทราธิราช

ท้าวอัมรินทราธิราช

ท้าวอัมรินทราธิราช หรือ พระอินทร์ ประดิษฐานอยู่หน้าศูนย์การค้า Amarin Plaza ซึ่งความเชื่อของฮินดูถือว่าพระอินทร์เป็นผู้ปกครองสูงสูดในบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเทพเจ้าแห่งความเมตตา เทวรูปมีสีเขียวเข้ม มี 4 กร แต่ละกรทรงอาวุธที่แตกต่างกันคือ ดาบ หอก ธนู ตราสังข์ คนส่วนใหญ่ที่มากราบไหว้ ขอพรมีความเชื่อว่าพระองค์จะช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายหรือสิ่งไม่ดีออกไป พร้อมทั้งปกป้องรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง

พระพรหมเอราวัณ

พระพรหมเอราวัณ

จากนั้นเดินตรงมาเรื่อยๆ จนถึงแยกราชประสงค์ บริเวณด้านหน้าโรงแรมเอราวัณ เราจะพบ ศาลท้าวมหาพรหม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ 

พระพรหมเอราวัณ

พระพรหมเอราวัณ

พระพรหมเอราวัณ

พระพรหมเอราวัณ

ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู พระพรหมเป็นพระผู้สร้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทพผู้สูงสุด ท้าวมหาพรหมทรงมีสี่พระพักตร์ แต่ละพระพักตร์เป็นดั่งสัญลักษณ์แทนทิศทั้งสี่ คือ เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก ทำให้พระองค์สามารถมองเห็นและปกปักรักษาได้ทั้งโลกมนุษย์และสวรรค์ พระองค์ทรงมีชื่อเสียงในเรื่องทรงเปี่ยมไปด้วยเมตตาเนื่องจากมีพระอารมณ์เย็นและทรงรับฟังคำขอ และคำสวดภาวนาของทุกคน และทรงทำให้ผู้สักการะที่มีจิตศรัทธาสมปรารถนา

พระพรหมเอราวัณ

นางรำ

พระพรหมเอราวัณ

พระพรหมเอราวัณ

เมื่อสักการะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เดินข้ามถนนมายังฝั่งห้าง Gaysorn เดินตรงมาเรื่อยๆ จนถึง Big C ราชดำริ  เราจะพบ พระแม่อุมาเทวี อยู่บริเวณด้านหน้า Big C ราชดำริ

พระแม่อุมาเทวี

พระแม่อุมาเทวี

พระแม่อุมาเทวี หรือ พระแม่ปารวตี คือ พระนามแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล เป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุด พระองค์ทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ ความอิ่มเอม ความผาสุกในการครองเรือน ครอบครัวที่เปี่ยมสุข

พระแม่อุมาเทวี

พระแม่อุมาเทวี

อย่าลืมอ่านสิ่งต้องห้ามถวายในป้ายให้ดีนะคะ จากนั้นให้เดินข้ามสะพานลอยมายังเซ็นทรัลเวิลด์ เราจะมองเห็นลานด้านหน้าที่ประดิษฐาน พระตรีมูรติ และพระพิฆเนศวร อยู่

พระตรีมูรติ พระพิฆเนศวร

พระตรีมูรติ พระพิฆเนศวร

พระตรีมูรติ พระพิฆเนศวร

พระตรีมูรติ พระพิฆเนศวร

พระตรีมูรติ

พระตรีมูรติ

พระตรีมูรติ หรือ เทพทัตตาเตรยะ ถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสนาพราหมณ์ เป็นการรวมกันของมหาเทพ 3 พระองค์เข้าด้วยกัน ซึ่งก็คือ พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ ที่ถือเป็น ผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ทำลาย การรวมอานุภาพของมหาเทพ 3 พระองค์ไว้ในองค์เดียวกัน ผู้บูชาย่อมบังเกิดความเป็นสิริมงคล และความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิต ดุจดังพลานุภาพของเทพทั้ง 3 ทั้งนี้ คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าหากบูชาพระตรีมูรติ จะมีความหมายที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งชีวิต ความรัก และการงาน โดยเฉพาะในหมูหนุ่มสาวนิยมบูชาพระตรีมูรติในฐานะเทพแห่งความรัก

พระตรีมูรติ

พระตรีมูรติ

พระพิฆเนศวร เป็นมหาเทพที่ผู้คนนับถือในฐานะเทพแห่งศิลปวิทยาการ ขจัดอุปสรรค และอำนวยความสำเร็จในทุกสิ่ง ซึ่งพระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งสากล มีผู้เคารพนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งในทั่วโลก

พระพิฆเนศวร

พระพิฆเนศวร

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศวร

พระพิฆเนศวร

จากนั้นให้ข้ามสะพานลอยกลับมายังฝั่ง Gaysorn เพื่อไปสักการะ พระแม่ลักษมี ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณดาดฟ้าชั้น 4 ศูนย์การค้า Gaysorn

สะพานลอยข้ามมายัง GAYSORN

สะพานลอยข้ามมายัง GAYSORN

เมื่อข้ามสะพานลอยมาแล้ว ให้เดินเข้ามาภายใน Gaysorn แล้วกดลิฟต์ไปยังชั้น 4 ค่ะ เดินออกไปยังบริเวณดาดฟ้า

พระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมีองค์เล็ก

พระแม่ลักษมี เทพีแห่งโชคลาภ และความมั่งคั่ง

พระแม่ลักษมีองค์เล็ก

พระแม่ลักษมี เทพีแห่งโชคลาภ และความมั่งคั่ง

พระแม่ลักษมีองค์เล็ก

ให้เดินไปทางหัวมุมของดาดฟ้า จะพบกับองค์พระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี เทพีแห่งโชคลาภ และความมั่งคั่ง

พระแม่ลักษมี เทพีแห่งโชคลาภ และความมั่งคั่ง

พระแม่ลักษมี เป็นพระชายาคู่บารมีของพระนารายณ์ (หรือพระวิษณุ) ได้รับการยกย่องว่ามีสิริโฉมงดงามเหนือเทวีอื่นใด ในวรรณคดีรามเกียรติ์นั้น พระนางลักษมีได้อวตารไปเป็นนางสีดาเพื่อเป็นมเหสีของพระนารายณ์ที่อวตารเป็นพระราม

ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู พระแม่ลักษมี เป็นเทวีแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์ มีกำเนิดจากฟองน้ำในคราวที่เหล่าเทวดา และอสูรกวนเกษียรสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤต โดยขณะที่ผุดขึ้นมานั้นประทับนั่งในดอกบัวและพระหัตถ์ถือดอกบัวด้วย จึงมีอีกพระนามว่า ปัทมา หรือ กมลา

พระแม่ลักษมี เทพีแห่งโชคลาภ และความมั่งคั่ง

พระแม่ลักษมี เทพีแห่งโชคลาภ และความมั่งคั่ง

สามารถเข้ามาสักการะพระแม่ได้ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. โดยของไหว้ได้แก่ดอกบัวสีชมพู น้ำอ้อย หรือผลไม้รสอ่อนๆ เช่น มะพร้าว

คาถาบูชา

บทสวดบูชา องค์พระแม่ลักษมี

อีกด้านหนึ่งของหัวมุม เป็นศาลท้าวจตุโลกบาล ศาลแห่งนี้มีความพิเศษที่เป็นการรวมท้าวจตุโลกบาล ซึ่งประกอบด้วยเทพสี่องค์ คือ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ และท้าวกุเวร รวมไว้ในเทวรูปองค์เดียวกัน (ที่มา Religious Bangkok Guide)

ท้าวจตุโลกบาล

ท้าวจตุโลกบาล

จากนั้นเดินไปยังโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล จะพบกับ พระนารายณ์ (พระวิษณุ) ประดิษฐานอยู่หน้าโรงแรม จะอยู่ในภาคพระวิษณุทรงสุบรรณ หรือ ทรงครุฑ

พระนารายณ์ทรงสุบรรณ

พระนารายณ์ทรงสุบรรณ

พระนารายณ์ เป็น 1 ใน 3 มหาเทพ มีหน้าที่คุ้มครองและดูแลรักษาทั้ง 3 โลก ทรงเปรียบประดุจเทพเจ้าแห่งความเมตตา พระอำนาจของพระองค์สามารถขจัดปัดเป่าความชั่วร้ายและสิ่งไม่ดี และช่วยปกป้องจากภยันตรายทั้งปวง

พระนารายณ์ทรงสุบรรณ

พระนารายณ์ทรงสุบรรณ

เมื่อสักการะเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถกลับขึ้นสถานี BTS ชิดลม ได้โดยสะดวก เพราะบันไดทางขึ้นอยู่บริเวณหน้าโรงแรม

ตอนนี้ฝนใกล้จะตกแล้ว ฟ้ามัว ต้องรีบกลับก่อนนะ

แยกราชประสงค์

แยกราชประสงค์

อันที่จริงแล้ว หากมีเวลา ยังมีอีก 1 องค์เทพ ที่สามารถไปสักการะได้ คือ  พระนารายณ์ ประทับยืนบนพญาอนันตนาคราช หรือพญานาค รูปเคารพประดิษฐานอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก Spring News ค่ะ

The photographs may not be copied, reproduced, redistributed, manipulated, projected, used or altered in any way without the prior express written permission of Juth.Net

Comments

comments