ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในสุพรรณบุรี มีร้านก๋วยเตี๋ยวโกวเจ็ง และร้านกาแฟเฮียใช้ ที่ต้องไปลิ้มลอง

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

เราเดินทางจากสมุทรปราการมาถึงศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี เวลาประมาณ 11โมง อากาศไม่ร้อนมาก ครึ้มๆ

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

ได้รับคำแนะนำในการเดินชม

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

จุดเริ่มต้นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

จากจีนแผ่นดินใหญ่ บิดา และมารดาของ คุณพิชัย เจริญธรรมรักษา (เฮียใช้ ) หนีความแห้งแล้ง เข้ามาตั้งรกรากที่ตำบลสวนแตง และย้ายมาอยู่ที่ อู่ยาในเวลาต่อมา มารดาประกอบอาชีพ หาบของแลกข้าวเปลือก ขายข้าวแกง ร้านกาแฟ และร้านขายของชำ ตามลำดับ เมื่อเฮียใช้เติบโตขึ้น ได้เข้ามาช่วยครอบครัวในการรับซื้อข้าวเปลือก ในปี พ.ศ. 2540 ครอบครัวได้ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพ จากรับซื้อข้าวเปลือกมาเป็นการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการค้าโดยมีลูกๆ คอยช่วยดูแล ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เฮียใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว”

ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชิวิตและจิตวิญาณชาวนาไทย

ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชิวิตและจิตวิญาณชาวนาไทย

นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา บุตรชาย ของเฮียใช้ หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายได้ออกมาช่วยบิดาประกอบอาชีพรับซื้อข้าวเปลือกในปี พ.ศ.2534 ต่อมาได้ค้นพบว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับอาชีพนี้จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพ จากซื้อข้าวเปลือกมาเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในปี พ.ศ. 2540 โดยเริ่มทำจากจุดเล็กๆ เรียนรู้ลองผิดลองถูกค้นหาเกษตรกรที่มีความขยันซื่อสัตย์ พัฒนาระบบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะนำมาซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความบริสุทธิ์สูง ได้มีความคิดริเริ่มก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษาหาความรู้เรื่องข้าว และวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต เพื่อเป็นการตอบแทนชาวนาผู้มีพระคุณ และแผ่นดินเกิด

ขอบคุณข้อมูลจาก suphan.biz

งี่ซุ่นเซียง

งี่ซุ่นเซียง

งี่ซุ่นเซียง

จำลองรูปแบบของร้านค้าในอดีตซึ่งได้เก็บรวบรวมส่วนประกอบต่างๆของร้านค้าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางสินค้า โต๊ะและ เก้าอี้ รวมทั้งสินค้าที่เคยจำหน่าย ในครั้งอดีตซึ่งใช้ในชีวิตประจำวัน

ร้านขายของในอดีต

ร้านขายของในอดีต

ร้านขายของในอดีต

ร้านขายของในอดีต

เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ

เรือนแห่งคุณค่าจากความตั้งใจในการแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน เรือนหลังนี้ได้สร้างสรรค์รูปแบบที่มีความโดดเด่นงดงามเป็นพิเศษ

เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ

เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ

เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ

เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ

เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ

เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ

เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ

เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ

เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ

เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

การก่อสร้างเรือนไทยด้วยความประณีตวิจิตรบรรจง การออกแบบที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยรูปทรงประกอบด้วยเรือนไทย 3 หลัง คือ เรือนไทยหลังใหญ่ เรือนลูกซ้าย เรือนลูกขวา และครัวไฟ อันเป็นสถานที่ประกอบอาหารในอดีต เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต เป็นเรือนไทยยกพื้นสูง ใต้ถุนเป็นสถานที่จัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ในอดีต เช่น อุปกรณ์หีบอ้อย ซึ่งรวบรวมไว้หลายแบบ แสดงถึงภูมิปัญญาไทยในการออกแบบ

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต

แปลงนาสาธิต

การสาธิตชนิดพันธุ์ข้าวนาปรังทุกชนิดที่นิยมปลูกในปัจจุบัน สาธิตการอนุรักษ์การพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชม และชาวนาได้มีความรู้ในการเลือกพันธุ์ข้าวได้อย่างเหมาะสม

ขี่จักรยานชมแปลงนาสาธิต

เราสองคนขี่จักรยานไปดูแปลงนาสาธิต

แปลงนาสาธิต

แปลงนาสาธิต

แปลงนาสาธิต

แปลงนาสาธิต

กระชังปลา

กระชังปลา

แปลงนาสาธิต

แปลงนาสาธิต

แปลงนาสาธิต

แปลงนาสาธิต

เล้าเป็ด ไก่

เล้าเป็ด ไก่

เล้าไก่

แปลงนาสาธิต

แปลงนาสาธิต

แปลงนาสาธิต

แปลงนาสาธิต

โรงสีข้าว

หอเตือนภัยชาวนา

ก่อสร้างเป็นหอคอยสูง 3 ชั้น ความสูง 14.5 เมตร ก่อสร้างด้วยไม้ เนื้อแข็ง ออกแบบด้วยความประณีตเป็นเอกลักษณ์ มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักผู้เข้าชมจำนวนมากได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามจุดหนึ่ง ผู้เข้าชม สามารถมองทัศนียภาพรอบๆได้อย่างงดงาม

หอเตือนภัยชาวนา

หอเตือนภัยชาวนา

หอเตือนภัยชาวนา

หอเตือนภัยชาวนา

หอเตือนภัยชาวนา

หอเตือนภัยชาวนา

หอเตือนภัยชาวนา

หอเตือนภัยชาวนา

ร้านก๋วยเตี๋ยวโกวเจ็ง

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูที่อร่อยมากมาย ชามละ 30 บาท เปิดบริการ 9.00-15.00 น.

ร้านก๋วยเตี๋ยวโกวเจ็ง

ร้านก๋วยเตี๋ยวโกวเจ็ง

ร้านก๋วยเตี๋ยวโกวเจ็ง

ร้านก๋วยเตี๋ยวโกวเจ็ง

ร้านก๋วยเตี๋ยวโกวเจ็ง

ร้านก๋วยเตี๋ยวโกวเจ็ง

ร้านก๋วยเตี๋ยวโกวเจ็ง

ร้านก๋วยเตี๋ยวโกวเจ็ง

ร้านก๋วยเตี๋ยวโกวเจ็ง

ร้านก๋วยเตี๋ยวโกวเจ็ง

ร้านก๋วยเตี๋ยวโกวเจ็ง

ร้านกาแฟเฮียใช้

เราเป็นคนที่ชอบดื่ม ชาเย็น มาก และชาเย็นที่ร้านกาแฟเฮียใช้ คือ รสชาติดี เข้มข้น

ร้านกาแฟเฮียใช้

ร้านกาแฟเฮียใช้

ร้านกาแฟเฮียใช้

ร้านกาแฟเฮียใช้

ร้านกาแฟเฮียใช้

ร้านกาแฟเฮียใช้

ชาเย็น

ร้านกาแฟเฮียใช้

เค้กมะพร้าว

ชาเย็น

เครปสายรุ้ง

ร้านกาแฟเฮียใช้

ชาข้าวเหนียวลืมผัว

ชาข้าวเหนียวลืมผัว

เครปเค้กสายรุ้ง

เครปเค้กช็อคโกแลต

เครปเค้ก

ชาเขียวนม

ซื้อของฝาก

ก่อนกลับ เรามาซื้อของที่ระลึกที่นี่ ซื้อข้าวไรซ์เบอรี่ ไปฝากพ่อแม่ คุณน้า และพี่สาว

ซื้อของฝาก

ข้าวเหนียวลืมผัว

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)
150/2 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร: 035-446955
เปิดเวลา 08.00-18.00 น.
www.herechai.com

The photographs may not be copied, reproduced, redistributed, manipulated, projected, used or altered in any way without the prior express written permission of Juth.Net

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.