พระพุทธมงคลมหาราช เขาคอหงส์

พระพุทธมงคลมหาราช เขาคอหงส์

พระพุทธมงคลมหาราช เขาคอหงส์ พระพุทธรูปประจำนครหาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ยืนตระหง่านประทานความเมตตาแก่ผู้มาสักการะอยู่บนยอดเขาคอหงส์

ทางขึ้นเขาคอหงส์

ทางขึ้นเขาคอหงส์

หลังจากที่เราได้ทานก๋วยเตี๋ยวท้าพิสูจน์ และแวะเอาของไปเก็บที่โรงแรมคริสตัลแล้ว คุณตั้ม คุณเบิ้ม คุณกิ๊บ ก็พาเรานั่งรถตู้ ขึ้นมาไหว้พระพุทธมงคลมหาราช บนยอดเขาคอหงส์ เราเดินทางมาถึงเวลาประมาณ 15.00 น.

ทางขึ้นลงกระเช้าลอยฟ้า

ทางขึ้นลงกระเช้าลอยฟ้า

รถบริการนักท่องเที่ยว

รถบริการนักท่องเที่ยว

ซื้อตั๋วกระเช้าลอยฟ้า

ซื้อตั๋วกระเช้าลอยฟ้า

กระเช้าลอยฟ้า

กระเช้าลอยฟ้า แห่งแรกในประเทศไทย ที่พรั่งพร้อมด้วยความสะดวก ปลอดภัย มีความทันสมัย และรับรองด้วยมาตรฐานยุโรป ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้รับความสะดวกในการเดินทางจากพระพุทธมงคลมหาราชไปยังท้าวมหาพรหม ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่แล้ว ด้วยเวลาเพียง 2 นาที 30 วินาทีในการเดินทาง ท่านยังเต็มตาในการเหิรฟ้าชมทัศนียภาพของเมืองหาดใหญ่

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ (เว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ บริเวณสถานีกระเช้าลอยฟ้าพระพุทธมงคลมหาราชและท้าวมหาพรหม ค่าบริการสำหรับชาวไทย 100 บาท เด็ก (สูงไม่เกิน 150 ซ.ม.) 50 บาท และชาวต่างชาติ 200 บาท

กระเช้าลอยฟ้า

กระเช้าลอยฟ้า

กระเช้าลอยฟ้า

กระเช้าลอยฟ้า

วิวยอดเขา

วิวยอดเขา

พระพุทธมงคลมหาราช

พระพุทธรูปประจำนครหาดใหญ่ ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวหาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ หล่อด้วยทองเหลืองเนื้อดีอย่างวิจิตร งดงามด้วยความสูงถึง 19.90 เมตร (ไม่นับรวมฐาน) น้ำหนัก 200 ตัน สร้างขึ้นในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (72 พรรษา) ของรัชกาลที่ 9 และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธมงคลมหาราช” และมีพระบรมราชานุญาตให้ ใช้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ประดิษฐาน ณ ฐานพระพุทธมงคลมหาราช

พระพุทธมงคลมหาราช เขาคอหงส์

พระพุทธมงคลมหาราช เขาคอหงส์

พระพุทธรูป

วิว

พระพุทธมงคลมหาราช เขาคอหงส์

พระพุทธมงคลมหาราช เขาคอหงส์

พระพุทธมงคลมหาราช เขาคอหงส์

พระพุทธมงคลมหาราช เขาคอหงส์

พระพุทธมงคลมหาราช

พระพุทธมงคลมหาราช ปางประทานพร

ภายในบริเวณพระพุทธมงคลมหาราช

ภายในบริเวณพระพุทธมงคลมหาราช

เครื่องสักการะ

เครื่องสักการะ

ภายในบริเวณพระพุทธมงคลมหาราช

ภายในบริเวณพระพุทธมงคลมหาราช

เมื่อเดินลงไปทางด้านล่างของพระพุทธมงคลมหาราช จะพบกับรูปปั้นของพระอริยสงฆ์ต่างๆ และสามารถร่วมขอพร เขียนชื่อบนใบโพธิ์สีทอง แล้วทางเจ้าหน้าที่จะนำไปแขวนให้ สวยงามมากค่ะ

รูปปั้นหลวงตามหาบัว

รูปปั้นหลวงตามหาบัว

รูปปั้นท่านพุทธทาสภิกขุ

รูปปั้นท่านพุทธทาสภิกขุ

ใบโพธิ์สีทอง

ใบโพธิ์สีทอง

ใบโพธิ์สีทอง

ใบโพธิ์สีทอง

ใบโพธิ์สีทอง

ใบโพธิ์สีทอง

ขอบคุณคุณตั้ม คุณเบิ้ม และคุณกิ๊บด้วยนะคะ ที่พามาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล

วิว

วิว

The photographs may not be copied, reproduced, redistributed, manipulated, projected, used or altered in any way without the prior express written permission of Juth.Net

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.