ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองขอนแก่น

เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวขอนแก่น ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสุขใจ ถนนเทพารักษ์ หน้าสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

ศาลหลักเมืองขอนแก่น

ศาลหลักเมืองขอนแก่น

หลังจากทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเสร็จแล้ว เราก็โทรนัดน้องผิง รุ่นน้องที่ JAL พากันออกจากโรงแรม Avani ขอนแก่น แล้วมาไหว้ศาลหลักเมืองขอนแก่นกัน มาถึงประมาณ 17.00 น.

ศาลหลักเมืองขอนแก่น

ศาลหลักเมืองขอนแก่น

จุดธูป

จุดธูป

สวยงาม

สวยงาม

ประวัติศาลหลักเมืองขอนแก่น

ท่านเจ้าคุณปู่พระราชสารธรรมมุนีและหลวงธุรนัยพินิจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำหลักศิลาจารึกมาจากโบราณสถานในท้องที่อำเภอชุมแพมาประกอบพิธีตามแนวทางพระพุทธศาสนาทำเป็นหลักเมืองเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ต่อมาเมื่อ ปี 2549 เทศบาลนครขอนแก่น ได้ทำการบูรณะศาลหลักเมืองขอนแก่น ตามโครงการบูรณะพัฒนาปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองและในวโรกาสมหามงคลสมัยเพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา

โดยผลการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างวิธีพิเศษ ได้ตกลงว่าจ้าง หจก.แก่นชาญกิจวิศวกรรม มาดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จและมีการฉลองสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 สิ้นค่าก่อสร้างกว่า 54 ล้านบาท ศาลหลักเมืองขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่นั้น อยู่ ณ บริเวณจุดเดิม ลักษณะตัวอาคารมีศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ทรวดทรงและส่วนประกอบงานศิลป์เป็นการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของ ท้องถิ่นอีสาน ขนาดและรูปทรงเป็นเป็นอาคารโถงจัตุรมุข กว้างขวางโอ่โถงกว่าของเดิมมาก

โดยมีขนาดตัวอาคาร 13 x 13 เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นที่ภายในเป็นห้องโถงรวม 73 ตารางเมตร ย่อมุมตัวอาคารโดยรอบมีระเบียงยื่นทั้ง 4 ด้าน ความสูงจากพื้นลานรอบอาคารถึงถึงยอดฉัตรทองคำรวม 27.50 เมตร หลังคาเป็นทรงจั่วจัตุรมุขหลังคาซ้อน 3 ชั้น และชั้นเครื่องยอดเป็นรูปเจดีย์ศิลปะพื้นเมืองอีสาน สัณฐานเป็นเจดีย์จำลองจากองค์พระธาตุขามแก่น

น้องผิง

น้องผิง

เทียนแดง

เทียนแดง

ไหว้ตามจุดต่างๆ

ไหว้ตามจุดต่างๆ

ยามเย็น

ยามเย็น

ปิดทอง

ปิดทอง

หลักเมือง

หลักเมือง

นครขอนแก่น

นครขอนแก่น

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

พระแม่ธรณี บีบมวยผม

พระแม่ธรณี บีบมวยผม

ขอบคุณน้องผิงมากๆ ที่มารับพี่จากโรงแรมมาไหว้ศาลเจ้าหลักเมือง และยังนำของฝากปลานิลแดดเดียวมาให้อีก

น้องผิง ภรรยาเจ้าของตุลาฟาร์ม

น้องผิง ภรรยาเจ้าของตุลาฟาร์ม

ปลานิลแดดเดียว ของตุลาฟาร์ม

ปลานิลแดดเดียว ของตุลาฟาร์ม

The photographs may not be copied, reproduced, redistributed, manipulated, projected, used or altered in any way without the prior express written permission of Juth.Net

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.