ขัวศิลปะ เชียงราย Art Bridge ChiangRai

คำว่า ขัว เป็นภาษาเหนือ แปลว่า สะพาน เมื่อมารวมกับคำว่า ศิลปะ แล้ว “ขัวศิลปะ” จึงหมายถึง สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคม

ขัวศิลปะ

ก่อนที่จะไปชมงานศิลปะ เราก็มาทานอาหารกันก่อนที่ ร้านมาลองเต๊อะ

ผัดหมี่โบราณ

ยำเห็ดอารมณ์ดี

ชาเย็น

526 บาท

อิ่มแล้วก็ไปเดินดูงานศิลปะ

Drawing พี่ตูน

ภาพวาดต่างๆ

ขัวศิลปะ เชียงราย

ขัวศิลปะ เชียงราย

รูปปั้น

ขัวศิลปะ เชียงราย

ร้านขายของที่ระลึก

ร้านขายของที่ระลึก

ขัวศิลปะ
Facebook: @ArtBridgeChiangRai
Website: www.artbridgechiangrai.org

The photographs may not be copied, reproduced, redistributed, manipulated, projected, used or altered in any way without the prior express written permission of Juth.Net

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.