คิดเช่นลาว Kitchen Lao – The Promenade

คิดเช่นลาว เป็นหนึ่งในร้านอาหารอีสานประยุกต์ แต่ละเมนูออกแบบขึ้นมาจากโครงสร้างอาหารอีสานพื้นถิ่น พัฒนาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบและรสชาติตามความนิยมของลูกค้า ความกลมกล่อมของร้านมาจากเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีทั้งจากบริษัทชั้นนำ

แจ่วฮ้อน
เนื้อหมู
หมูตระไคร้
ส้มตำ
หมูน้ำตก

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.