Tag Archives: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับหนังสือดีๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที 29 มี.ค. ถึง 9 เม.ย. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

Bonjour French Fair 2016 มหกรรมแสดงสินค้าจากฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดโดย หอการค้า ฝรั่งเศส-ไทย