วัดเขาตะเกียบ Wat Khao Takiap

วัดเขาตะเกียบ ตั้งอยู่บนเขาตะเกียบ ห่างจากตลาดโต้รุ่งหัวหินมาประมาณ 9 กิโลเมตร

Wat Khao Takiap

หลวงพ่อพุทธไชยมงคล

หลังจากที่เราไปเที่ยวชม สถานีรถไฟหัวหิน และห้องสมุดรถไฟ เราก็เดินทางมา วัดเขาตะเกียบ เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

ไหว้พระ

ไหว้พระ

เดินทางมาถึงเวลา 12.00 น. พอดี ถ้าหากใครหิว สามารถแวะทานอาหารได้ ตรงระหว่างทางขึ้นวัดเขาตะเกียบ จะมีร้านอาหารทะเลเยอะแยะมากมายให้เลือก

ทางขึ้น

ทางขึ้น

ที่วัดเขาตะเกียบ มีฝูงลิงอาศัยอยู่เยอะ ระวังสิ่งของดีๆ และก็ให้ปฏิบัติตามระเบียบในการให้อาหารลิงด้วยนะคะ

ลิง

ลิงเหม่อ

วิวสวยๆ

วิวสวยๆ

วัดเขาตะเกียบ ตั้งอยู่เลขที่ 137/1 บ้านเขาตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 152 ไร่

พระวิหาร

พระวิหาร

วัดเขาตะเกียบ ตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 เป็นวัดเก่าแก่ จากหลักฐานในการเสด็จเยี่ยมวัดของ พระนางเจ้ารำไพพรรณี เมื่อปี พ.ศ. 2477 ประมาณปี พ.ศ. 2478 พระสุดได้ปกครองวัดนาน ประมาณเกือบ 40 ปี

ในราวปี พ.ศ. 2509 วัดเขาตะเกียบได้กลายสภาพเป็นวัดร้าง เนื่องจากไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

ในปี พ.ศ. 2528 ราษฎรหมู่บ้านเขาตะเกียบ และคณะสงฆ์อำเภอหัวหิน ได้ดำเนินการขอยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ ในช่วงที่วัดมีสภาพเป็นวัดร้างได้มีพระภิกษุวีระศักดิ์ กิตฺติวโร ได้มาบูรณะและปฏิสังขรณ์จนวัดมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูพิพัฒน์วรกิตต์ ซึ่งได้พัฒนาวัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความอุปถัมภ์จากราษฎรบ้านเขาตะเกียบ (ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม)

พระเขี้ยวแก้ว

พระเขี้ยวแก้ว

ยกช้างเสี่ยงทาย

ยกช้างเสี่ยงทาย

ระฆังรายล้อม

ระฆังรายล้อม

วิวสวยงาม

วิวสวยงาม

พระวิหาร

พระวิหาร

วิวจากด้านบน

วิวจากด้านบน

วิวจากด้านบน

วิวจากด้านบน

วิวจากด้านบน

วิวจากด้านบน

มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่าท่านใดที่ขึ้นไปกราบ พระเขี้ยวแก้ว และอธิฐานจิตมักจะได้รับผลจากกรอธิฐานนั้นเป็นส่วนมาก

จุดหมายต่อไปคือ อุทยานราชภักดิ์

The photographs may not be copied, reproduced, redistributed, manipulated, projected, used or altered in any way without the prior express written permission of Juth.Net

Comments

comments

2 comments

  1. Pingback: เที่ยวชม สถานีรถไฟหัวหิน และห้องสมุดรถไฟ

  2. Pingback: อุทยานราชภักดิ์ Rajabhakti Park - Juth.Net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.