อุทยานราชภักดิ์ Rajabhakti Park

อุทยานราชภักดิ์ เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตหลายพระองค์

อุทยานราชภักดิ์

อุทยานราชภักดิ์

เราขับรถจาก วัดเขาตะเกียบ มาถึง อุทยานราชภักดิ์ ใช้เวลาไม่นาน มาถึงเวลา 13.00 น.

Rajabhakti Park

Rajabhakti Park

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดอุทยาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558 (wikipedia)

อุทยานราชภักดิ์

อุทยานราชภักดิ์

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมราชานุสาวรีย์สวยงามมากๆ แต่เราอยู่ที่นี่ไม่นานนัก เพราะว่าฝนกำลังจะตก และลมแรงมากๆ

The photographs may not be copied, reproduced, redistributed, manipulated, projected, used or altered in any way without the prior express written permission of Juth.Net

Comments

comments

2 comments

  1. Pingback: วัดเขาตะเกียบ Wat Khao Takiap - Juth.Net

  2. Pingback: แซ่บอีหลี ชะอำ ร้านอาหารอีสาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.