วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 หรือ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ เดิมเป็นโรงเจขนาดเล็ก บนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 นอกจากนี้ยังเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย

เราเดินทางมาถึง วัดเล่งเน่ยยี่ 2 เวลาประมาณ 11 โมง มีที่จอดรถใหญ่มาก สะดวกสบาย คาดว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะต้องมีผู้คนมาเยอะแน่ๆ ที่วัดนี้สะอาดและเป็นระเบียบมาก อย่าลืมถอดรองเท้าก่อนเข้าวัดนะคะ

เมื่อมาถึง เริ่มแรกเราสองคนไปทำบุญลอยดวงประทีปกัน

เทียนดอกไม้

เทียนดอกไม้

วิธีทำบุญลอยดวงประทีป

  1. เขียนชื่อนามสกุล หรือครอบครัวลงในใบอนุโมทนาสีเหลือง
  2. นำเทียนไปอธิษฐานหน้าองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
  3. เสร็จแล้วนำเทียนมาจุดที่ตู้จุดเทียนแล้วจึงนำเทียนไปลอยที่น้ำที่บ่อข้างหน้า
  4. นำใบอนุโมทนาสีเหลืองใส่ตู้ใบใหญ่
  5. สำหรับผ้ายันต์สีแดงนำไปติดที่บ้านหรือเก็บติดตัวเพื่อเป็นสิริมงคล
  6. นำถาดมาคืนที่จุดเดิม
ลอยดวงประทีป

ลอยดวงประทีป

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

ตู้ใส่ใบอนุโมทนาสีเหลือง

ตู้ใส่ใบอนุโมทนาสีเหลือง

ใบเซียมซี

ใบเซียมซี

เซียมซี

เซียมซี

ในบริเวณวัดประกอบด้วยวิหารต่าง ๆ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแนวปรัชญาและคติธรรมทางศาสนาพุทธจีนนิกายฝ่ายมหายาน อันประกอบด้วย วิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์, วิหารหมื่นพุทธเจ้า, วิหารบูรพาจารย์ ห้องปฏิบัติธรรม ที่พำนักสงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม (wikipedia)

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

พุทธศิลป์หมิงชิง

พุทธศิลป์หมิงชิง

พุทธศิลป์หมิงชิง

พุทธศิลป์หมิงชิง

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

เทียนอายุวัฒนะ

เทียนอายุวัฒนะ

ทำบุญเทียนอายุวัฒนะมงคล บูชาชุดละ 100 บาท

เทียนอายุวัฒนะ

เทียนอายุวัฒนะ

เทียนอายุวัฒนะ

เทียนอายุวัฒนะ

เทียนอายุวัฒนะ

พระโพธิสัตว์

เทียนอายุวัฒนะ

พระโพธิสัตว์

เทียนอายุวัฒนะ

เทียนอายุวัฒนะ

เทียนอายุวัฒนะ

เทียนอายุวัฒนะ

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

พระพุทธเจ้าสามพระองค์

พระพุทธเจ้าสามพระองค์

พระประธาน พระพุทธเจ้าสามพระองค์

ทำบุญ

ทำบุญ

พระพุทธเจ้าสามพระองค์

พระพุทธเจ้าสามพระองค์

พระพุทธเจ้าสามพระองค์

พระพุทธเจ้าสามพระองค์

พระอรหันต์

พระอรหันต์

พระพุทธเจ้าสามพระองค์

พระพุทธเจ้าสามพระองค์

พระพุทธเจ้าสามพระองค์

พระพุทธเจ้าสามพระองค์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

พระสกันทโพธิสัตว์

พระสกันทโพธิสัตว์

“พระสกันทโพธิสัตว์” หรือชาวจีนเรียกว่า “อุ่ยท้อผู่สัก” เป็นมหาเทพโพธิสัตว์มีหน้าที่รักษาพระศาสนา รูปลักษณะของพระอุ่ยท้อ ปกติจะแต่งตัวสวมสุวรรณเกราะและมหามงกุฎ หัตถ์หนึ่งประคองวัชรคทาวิเศษ โดยวัชรคทาวุธนี้จะใช้ปราบปรามพวกปีศาจมารร้ายที่มารังควานพระพุทธศาสนา พระสกันทโพธิสัตว์จึงตั้งอยู่หลังพระเมตไตรยโพธิสัตว์ หักพักตร์สู่พระอุโบสถ (ข้อมูลจาก manager.co.th)

องค์เซียน 4 องค์

องค์เซียน 4 องค์

“องค์ไท้ส่วยเอี้ย” (ขวาสุด) องค์ไท้ส่วยเอี้ยเป็นเทพเจ้าแห่งดวงชะตา ส่วนใหญ่ผู้ที่เกิดปีชงในปีนั้นๆ จะนำเทียบมาฝาก และทำการสะเดาะห์เคราะห์ ฝากดวงไว้กับเทพองค์นี้เพื่อให้ดูแลดวงชะตาให้ ไม่ให้เกิดเรื่องร้ายๆ หรือ ภยันอันตรายทั้งปวง สำหรับปีชงในปีเสือ 2553 นี้มี 4 ปีชงคือ ปีขาล ปีวอก ปีมะเส็ง และปีกุน โดยผู้ที่เกิดปีชงจะต้องมาเขียนชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด อายุ บนเทียบแดง และทำพิธีปัดตัว 12 ครั้ง ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการคุ้มครองตลอดทั้งปี ดังนั้นเจ้าของปีชงควรจะมาทำด้วยตนเอง แต่หากไม่สะดวกจะฝากคนใกล้ชิดมาก็ได้เช่นกัน

เหล็กบนตู้บริจาค

เหล็กบนตู้บริจาค

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

พระสกันทโพธิสัตว์

พระสกันทโพธิสัตว์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย 泰國龍蓮中學

โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย 泰國龍蓮中學

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

พระกริ่ง

พระกริ่ง

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 สวยงามมากมายด้วยสถาปัตยกรรมจีนในยุคสมัยราชวงศ์หมิง

Juth

Juth

เราอยู่ที่นี่กันจนเวลาเที่ยง ได้เวลาทานข้าวแล้ว ถ้ามีโอกาสจะกลับมาไหว้พระขอพรที่นี่อีก

จุดหมายต่อไปของเราสองคนคือ ร้านอาหารบ้านย่า ตรงติวานนท์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
โทร 025711155

The photographs may not be copied, reproduced, redistributed, manipulated, projected, used or altered in any way without the prior express written permission of Juth.Net

Comments

comments

1 comment

  1. Pingback: ร้านอาหารบ้านย่า ติวานนท์ - Juth.Net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.