Tag Archives: Bonjour French Fair

Bonjour French Fair 2016 มหกรรมแสดงสินค้าจากฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดโดย หอการค้า ฝรั่งเศส-ไทย

 

งาน Bonjour France 2016 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย และ 160 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างฝรั่งเศส และไทย จึงได้จัดงานพิเศษเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์